Ticho

Když ticho mluví
a zpívá symfonie
to je ten čas
kdy je možné dotknout se Pravdy

Buď k tichu pozorný
aby ti přes hluk světa
neuniklo jeho hřmění

Jsou různé druhy ticha
ticho samoty i ticho přátelství
Je ticho smutku
a je i ticho takové
ze kterého vyvěrá sám život
Je ticho uzavřené do čtyř stěn
i ticho krajiny s lesy a kopečky

Ticho je místo v lidské duši
Ticho je potrava pro naše srdce
V tichu můžeš najít Moudrost
a odpovědi, jež slovy nelze vyjádřit

Když ticho promluví, poslouchej!