Poezie

Ve svých básních se věnuji tématům filosofickým až existenciálními, některé texty jsou laděny impresionisticky. Skoro se mi zdá, že nejsem ani tak jejich autorem, jako spíš tím, kdo je zachytil ve vzduchu. V roce 2019 mi vyšla básnická sbírka Když jsem byl člověkem. Ukázky z této knihy naleznete v níže uvedených odkazech nebo na audionahrávce pro časopis Ink. Výběr s básní napsaných v letech 2020 – 2022 najdete na portálu Nedělní chvilka poezie.

To ne já

Hora

Slunečnice

Ticho