Poezie

Ve svých básních se věnuji tématům filosofickým až existenciálními, některé texty jsou laděny impresionisticky. Skoro se mi zdá, že nejsem ani tak jejich autorem, jako spíš tím, kdo je zachytil ve vzduchu. V roce 2019 mi vyšla básnická sbírka Když jsem byl člověkem. Ukázky mé básnické tvorba naleznete také na audionahrávce pro časopis Ink nebo zde:

To ne já

Hora

Slunečnice

Ticho