Poezie

Všechny mé básně vznikly spontánně. Skoro se mi zdá, že nejsem ani tak jejich autorem, jako spíš tím, kdo je zachytil ve vzduchu. Píši texty s filosofickými a existenciálním přesahy, ale také básně laděné impresionisticky až kontemplativně. V básních často reflektuji pocity člověka v různých rozpoloženích, radost, ale i obavy z komplikovaného světa.

Na konci roku 2019 mi v nakladatelství Malvern vyšla debutová sbírka Když jsem byl člověkem. Některé mé básně vyšly v časopise Ink a v časopisu Host v čísle 02/19. Několik básní si můžete poslechnout na audio nahrávce. Na tomto webu předkládám několik ukázek:

To ne já

Hora

Slunečnice

Ticho