Poezie

Všechny mé básně vznikly spontánně. Skoro se mi zdá, že nejsem ani tak jejich autorem, jako spíš tím, kdo je zachytil ve vzduchu. Pro mé texty je typický impresionismus a snaha o zachycení různých pocitů. Rád ve svých básních filosofuji a hledám různé pohledy na tu samou věc. Rád bych své básně vydal knižně. Zatím předkládám na ukázku čtyři texty. Další mé básně vyšly v časopise Ink a v časopisu Host v čísle 02/19. Několik básní si můžete poslechnout na audio nahrávce. V současné době plánuji vydat sbírku básní, prosím proto o přispění do crowdfundingové kampaně.

To ne já

Hora

Slunečnice

Ticho