Absurdní drama

Absurdní drama patří mezi moje oblíbené literární útvary. Fascinuje mě šíře možností, které tento typ textu umožňuje. Rozhodně si nemyslím, že síla absurdního dramatu tkví pouze v humoru. Absurdní drama mnohdy dokáže nasvítit pravdu věrohodněji a jít více do hloubky, než díla realistická. Absurdní drama dokáže jít na dřeň, uhodit hřebíček na hlavičku. Některá absurdní drama jsou zase výjimečná svou hravostí a čtenář/divák/posluchač si prostě jen může užívat tryskání kreativity a nápadů.

Většina mých absurdních drama má formu jednoduchého dialogu postav A a B, jiná zahrnují i množství rekvizit a činností, které by mohly být opravdovou výzvou i pro nejzkušenější režiséry.  Některé texty příležitostně čtu spolu s dobrovolníky na autorských čteních. Jsem zvědavý, jestli někdy slova mých her uslyším z úst herců na divadelních prknech.

Na tomto webu uveřejňuji dialog  Sebevrazi inspirovaný dílem Martina McDonagha a dialog Mimozemšťani hledající odpověď na otázku, jestli tam jsou, nebo nejsou.

 

V časopise Ink byly zveřejněny tyto texty:

Nejstrašnější trest

Pan Kabrhel

Důležitý formulář

 

Ředitelství Zeměkoule

Ředitelství Zeměkoule je hra o Řediteli Zeměkoule a ambiciózním sociologovi, který se rozhodl zlepšit Svět. Absurdní drama o samoúčelných byrokratických procesech a utopických teoriích sociálního inženýrství. Alegorie na neochotu mocných naslouchat kritickým hlasům a neschopnost konstruktivního dialogu o globálních problémech.

Pokud máte zájem o text či dramatické provedení hry, kontaktujte prosím agenturu Aura-Pont, která hru právně zastupuje. Viz: https://www.aura-pont.cz/scenar/reditelstvi-zemekoule