Absurdní drama

Mimo prózu, poezii a různé experimenty se věnuji také psaní divadelních her. Jsem zvědavý, jestli někdy slova mých her uslyším z úst herců na divadelních prknech. Nejvíce mě zajímá absurdní drama, kterým jsou inspirovány oba níže zmíněné texty.

Sebevrazi nejsou klasickou hrou, ale vlastně jen dramatickým dialogem dvou osob, který by stejně tak mohl být považován za absurdní drama laděné černým humorem. K napsání tohoto textu mě inspirovalo dílo Martina McDonagha. Další můj absurdní dialog naleznete v časopise Ink.

Ředitelství Zeměkoule je hra o Řediteli Zeměkoule a ambiciózním sociologovi, který se rozhodl zlepšit Svět. Absurdní drama o samoúčelných byrokratických procesech a utopických teoriích sociálního inženýrství. Alegorie na neochotu mocných naslouchat kritickým hlasům a neschopnost konstruktivního dialogu o globálních problémech.

Pokud máte zájem o text či dramatické provedení hry, kontaktujte prosím agenturu Aura-Pont, která hru právně zastupuje. Viz: http://www.aura-pont.cz/reditelstvi-zemekoule-p5352.html