Absurdní drama

Mimo prózu, poezii a různé experimenty se věnuji také psaní divadelních her. Jsem zvědavý, jestli někdy slova mých her uslyším z úst herců na divadelních prknech, i když ne všechny tyto texty bude možné doopravdy inscenovat. Většina mých dramatických textů mají jen krátký rozsah, často se jedná o dialog dvou osob (někdy pojmenovaných zjednodušeně pouze A a B).

Na svém webu uvádím dvě ukázky krátkých absurdních dialogů:

Mimozemšťani

Sebevrazi

Další krátká absurdní dramata jsem publikoval v v časopise Ink.

Nejstrašnější trest

Důležitý formulář

Pan Kabrhel

Delší dosud nepublikovaná divadelní hra:

Ředitelství Zeměkoule

Ředitelství Zeměkoule je hra o Řediteli Zeměkoule a ambiciózním sociologovi, který se rozhodl zlepšit Svět. Absurdní drama o samoúčelných byrokratických procesech a utopických teoriích sociálního inženýrství. Alegorie na neochotu mocných naslouchat kritickým hlasům a neschopnost konstruktivního dialogu o globálních problémech.

Pokud máte zájem o text či dramatické provedení hry, kontaktujte prosím agenturu Aura-Pont, která hru právně zastupuje. Viz: https://www.aura-pont.cz/scenar/reditelstvi-zemekoule