Absurdní drama

Absurdní drama patří mezi moje oblíbené literární útvary. Fascinuje mě šíře možností, které tento typ textu umožňuje. Rozhodně si nemyslím, že síla absurdního dramatu tkví pouze v humoru. Absurdní drama mnohdy dokáže nasvítit pravdu věrohodněji a jít více do hloubky, než díla realistická. Absurdní drama dokáže jít na dřeň, uhodit hřebíček na hlavičku. Některá absurdní drama jsou zase výjimečná svou hravostí a čtenář/divák/posluchač si prostě jen může užívat tryskání kreativity a nápadů.

Krátká absurdní dramata

Většina mých absurdních drama má formu jednoduchého dialogu postav A a B, jiná zahrnují i množství rekvizit a činností, které by mohly být opravdovou výzvou i pro nejzkušenější režiséry.  Některé texty příležitostně čtu spolu s dobrovolníky na autorských čteních. Jsem zvědavý, jestli někdy slova mých her uslyším z úst herců na divadelních prknech.

V současné době připravuji s nakladatelstvím Ouklejky vydání sbírky krátkých absurdních dramat.

Na tomto webu uveřejňuji dialog  Sebevrazi inspirovaný dílem Martina McDonagha a dialog Mimozemšťani hledající odpověď na otázku, jestli tam jsou, nebo nejsou.

V časopise Ink byly zveřejněny tyto texty:

Nejstrašnější trest

Pan Kabrhel

Důležitý formulář

 

Ředitelství Zeměkoule

Ředitelství Zeměkoule je alegorií na byrokratické struktury, jimž chybí ochota naslouchat a hledat konstruktivní řešení. Ředitelství je instituce, která má zásadní vliv na fungování Světa. Zaměstnává ale nudné a nepříliš schopné byrokraty, kteří nejsou kreativní ani iniciativní a jejich hlavní snahou je zachování statusu quo a přízně nadřízených, respektive veřejného mínění. Kromě neefektivního postoje ke globálním problémům (kterým ve skutečnosti nikdo ze zúčastněných nijak zvlášť nerozumí) jsou ve hře také reflektovány předsudky vůči společenským vědám a parodován systém hodnocení vědeckého výzkumu.

Hlavní postavou hry je mladý ambiciózní Sociolog studující na Světové univerzitě, který na úřad přichází s propracovaným návrhem na zlepšení Světa. Na úřadě se ale setkává s nepochopením – zaslaná žádost o přijetí se ztratila, Úředník a Tajemník se s ním nechtějí bavit, ani pustit za Ředitelem Zeměkoule, který má vyšší rozhodovací pravomoci. Sociolog je ale vytrvalý, takže se k Řediteli nakonec dostane; zde se ovšem opět setkává s nepochopením, dalšími vrstvami byrokratické mašinérie a s propagandou, kterou si Ředitelství udržuje přízeň veřejnosti.

Absurdní drama o samoúčelných byrokratických procesech a utopických teoriích sociálního inženýrství. Alegorie na neochotu mocných naslouchat kritickým hlasům a neschopnost konstruktivního dialogu o globálních problémech.

Pokud máte o divadelní hru zájem, kontaktujte autora nebo agenturu Aura-Pont. Více informací na https://www.aura-pont.cz/scenar/reditelstvi-zemekoule