Výstavy / Exhibitions

SVĚT V ODRAZECH

Výloha obchodu, kapota auta, vyleštěný kámen, kaluž po dešti… reflexní povrchy, na nichž se odráží okolní svět. Převrácené obrazy, zdeformované tvary, pozměněné barvy, hry se světlem, prolínání různých objektů a vrstev… Motivy svých fotografií nacházím venku na ulici, v parku nebo třeba uvnitř katedrály. Realitu si před focením nearanžuji ani neupravuji zpětně na počítači. Mnohé ze zachycených odrazů bylo možné spatřit jen v určitou chvíli pod jediným možným úhlem a při daném nastavení zoomu. Cyklus SVĚT V ODRAZECH vznikl a stále se rozšiřuje z čisté radosti nad nevyčerpatelným bohatstvím vizuálních vjemů a hravé kreativity při zkoumání nových možností.

 

THE WORLD IN REFLECTIONS

A shop window, car, tombstone, puddle after rainfall… surfaces which reflect their surroundings. Inverted images, deformed shapes and colors, playing with the light, blending different objects and layers…

I find motifs of my photos on streets, in parks or even inside of cathedral. I don´t arrange the reality before taking the photos or afterwards on the computer. Many of these reflections were visible only at a certain moment, angle and zoom. The series WORLD IN REFLECTIONS comes from pure joy over the inexhaustible number of visual perceptions and possibilities of creative approaches.

 

VENKOVNÍ GALERIE – společná výstava vinořských umělců v okolí komunitního centra Vincent, Praha-Vinoř, 18.6. – 18.11. 2021

Dvě vrány, Brandýs nad Labem, březen 2020 (přerušeno kvůli covidu), konec května 2020

Café Therapy, Praha 1, květen 2019