Výstavy / Exhibitions

SVĚT V ODRAZECH

Výloha obchodu, kapota auta, vyleštěný kámen, kaluž po dešti… reflexní povrchy, na nichž se odráží okolní svět. Převrácené obrazy, zdeformované tvary, pozměněné barvy, hry se světlem, prolínání různých objektů a vrstev… Motivy svých fotografií nacházím venku na ulici, v parku nebo třeba uvnitř katedrály. Realitu si před focením nearanžuji ani neupravuji zpětně na počítači. Mnohé ze zachycených odrazů bylo možné spatřit jen v určitou chvíli pod jediným možným úhlem a při daném nastavení zoomu. Cyklus SVĚT V ODRAZECH vznikl a stále se rozšiřuje z čisté radosti nad nevyčerpatelným bohatstvím vizuálních vjemů a hravé kreativity při zkoumání nových možností.

THE WORLD IN REFLECTIONS

A shop window, car, tombstone, puddle after rainfall… surfaces which reflect their surroundings. Inverted images, deformed shapes and colors, playing with the light, blending different objects and layers…

I find motifs of my photos on streets, in parks or even inside of cathedral. I don´t arrange the reality before taking the photos or afterwards on the computer. Many of these reflections were visible only at a certain moment, angle and zoom. The series WORLD IN REFLECTIONS comes from pure joy over the inexhaustible number of visual perceptions and possibilities of creative approaches.

Skrytá výstava na pobočce Městské knihovny v Praze – Vozovna.

Vernisáž proběhne v pondělí 18. 9. 2023. Vernisáž svým čtením doprovodí Dominik Obruča, Lenka Chýlová, Jakub Kurnas a autorskými písněmi Iva Folajtárová.

Více informací na: na webu pobočky Vozovna

VENKOVNÍ GALERIE – společná výstava vinořských umělců v okolí komunitního centra Vincent, Praha-Vinoř, 18.6. – 18.11. 2021

Dvě vrány, Brandýs nad Labem, březen 2020 (přerušeno kvůli covidu), konec května 2020

Café Therapy, Praha 1, květen 2019

SAKRÁLNÍ PAMÁTKY VE VINOŘI A OKOLÍ

Byl jsem požádán připravit výstavu sakrálních památek z Prahy-Vinoře a blízkého okolí na Noc kostelů. Nafotil jsem celkově 15 objektů a z několika set fotografií jsem následně vybral 13 snímků.

Výstava byla instalována ve vinořském kostele na Noc kostelů 7.6.2024. Výstava je stále k vidění, zatím nebylo rozhodnuto, kdy bude sundána.

Fotografie z výstavy jsou k vidění na stránce Další fotogalerie / Other photo galleries.