Svět v odrazech / The World in Reflections

Výloha obchodu, kapota auta, vyleštěný kámen, kaluž po dešti… reflexivní povrchy, na nichž se odráží okolní svět. Převrácené obrazy, zdeformované tvary, pozměněné barvy, hry se světlem, prolínání různých objektů a vrstev… Motivy svých fotografií nacházím venku na ulici, v parku nebo třeba uvnitř katedrály. Realitu si před focením nearanžuji ani neupravuji zpětně na počítači. Mnohé ze zachycených odrazů bylo možné spatřit jen v určitou chvíli pod jediným možným úhlem a při daném nastavení zoomu. Cyklus SVĚT V ODRAZECH vznikl a stále se rozšiřuje z čisté radosti nad nevyčerpatelným bohatstvím vizuálních vjemů a hravé kreativity při zkoumání nových možností.

Pokud máte zájem o zakoupení nebo vystavení fotografií z cyklu SVĚT V ODRAZECH, kontaktujte mě na emailové adrese dominik.obruca@gmail.com

English

A shop window, car, tombstone, puddle after rainfall… surfaces which reflect their surroundings. Inverted images, deformed shapes and colors, playing with the light, blending different objects and layers…

I find motifs of my photos on streets, in parks or even inside of cathedral. I don´t arrange the reality before taking the photos or afterwards on the computer. Many of these reflections were visible only at a certain moment, angle and zoom. The series WORLD IN REFLECTIONS comes from pure joy over the inexhaustible number of visual perceptions and possibilities of creative approaches.

If you would like to buy some of these photos or make an exhibition using photos from WORLD IN REFLECTIONS series, please contact the author on dominik.obruca@gmail.com

Různá místa / Various Locations

Bratislava v odrazech / Bratislava in Reflections

Turín v odrazech / Torino in Reflections

Polsko v odrazech / Poland in Reflexions

Nádraží Polomka / Polomka Railway Station

Makedonie v odrazech / Macedonia in Reflections

Asti v odrazech / Asti in Reflections