Svět v odrazech / The World in Reflections

SVĚT V ODRAZECH

Výloha obchodu, kapota auta, vyleštěný kámen, kaluž po dešti… reflexní povrchy, na nichž se odráží okolní svět. Převrácené obrazy, zdeformované tvary, pozměněné barvy, hry se světlem, prolínání různých objektů a vrstev… Motivy svých fotografií nacházím venku na ulici, v parku nebo třeba uvnitř katedrály. Realitu si před focením nearanžuji ani neupravuji zpětně na počítači. Mnohé ze zachycených odrazů bylo možné spatřit jen v určitou chvíli pod jediným možným úhlem a při daném nastavení zoomu. Cyklus SVĚT V ODRAZECH vznikl a stále se rozšiřuje z čisté radosti nad nevyčerpatelným bohatstvím vizuálních vjemů a hravé kreativity při zkoumání nových možností.

 

THE WORLD IN REFLECTIONS

A shop window, car, tombstone, puddle after rainfall… surfaces which reflect their surroundings. Inverted images, deformed shapes and colors, playing with the light, blending different objects and layers…

I find motifs of my photos on streets, in parks or even inside of cathedral. I don´t arrange the reality before taking the photos or afterwards on the computer. Many of these reflections were visible only at a certain moment, angle and zoom. The series WORLD IN REFLECTIONS comes from pure joy over the inexhaustible number of visual perceptions and possibilities of creative approaches.

Různá místa / Various Locations

Německo v odrazech / Germany in Reflections

Polsko v odrazech / Poland in Reflexions

Bratislava v odrazech / Bratislava in Reflections

Turín v odrazech / Torino in Reflections

Taizé v odrazech / Taizé in Reflections

Nádraží Polomka / Polomka Railway Station

Bosna a Hercegovina v odrazech / Bosnia and Herzegovina in Reflections

Jižní Kavzaz v odrazech / South Caucasus in Reflections

Makedonie v odrazech / Macedonia in Reflections

Asti v odrazech / Asti in Reflections