Polsko / Poland

Varšava / Warsaw

Gdaňsk / Gdańsk

Delta Visly a Baltské moře / Vistula delta and the Baltic Sea

Polsko v odrazech / Poland in Reflexions