Arménie / Armenia

Jerevan a okolí / Yerevan and surroundings

Údolí řeky Debed / Debed Valley

Dilijan

Gyumri

Malý Kavkaz / Lesser Caucasus

Gruzie / Georgia

Jižní Kavzaz v odrazech / South Caucasus in Reflections